GALEGA 100%. MARCA A DIFERENCIA

Galega 100% é o único selo que distingue ós produtos lácteos galegos de calidade superior; un selo que garante a trazabilidade do leite dende a granxa ata a casa; a marca de garantía do mellor leite de Galicia.

O leite de Galega 100% procede de granxas incluídas no Rexistro de Explotacións de Calidade Diferenciada creado polo Decreto 57/2010, que cumpren cuns requisitos de calidade excepcionais e superiores á esixente normativa comunitaría.

Galega 100% porque ti queres o mellor para os teus, e o mellor é algo moi noso.

Requisitos para ser Galega 100%